Normes del Centre

Els alumnes i els seus pares respectaran les següents normes de convivència: El respecte a la integritat física i moral de les persones que constitueixen la comunitat educativa del Col·legi. El respecte al mestre / a que és la màxima autoritat a l'aula. La tolerància és un dels eixos bàsics de la convicencia. Respectar i complir amb puntualitat els horaris. Respectar l'ordre, el silenci i la neteja del Centre Realitzar els treballs i deures encarregats pel Professor. Vestir, obligatòriament, l'uniforme del Col·legi. A les classes d'Educació Física els alumnes / as portaran el xandall i la samarreta (o dessuadora) del Col·legi. Els nens no poden dur arracades, collarets, mocadors al voltant del coll, ... i altres peces que no siguin les que formen part de l'uniforme. Les nenes no poden portar mocadors, turbants, ... i altres peces que no siguin les reglamentàries. Estan prohibits, amb caràcter general, els tatuatges, pírcing, etc. ... Els pares no poden pujar a les aules. Si desitgen mantenir una entrevista amb el tutor / a els preguem consultin l'horari de tutories. Si un alumne / a ha de sortir del recinte escolar per causa justificada, preguem als pares que ho comuniquin al Centre (via email, telefònicament o mitjançant una senzilla nota a l'agenda). Els alumnes d'Educació Infantil i 1r. Cicle d'Educació Primària no sortiran del Centre si en aquest no es presenta el Pare, la Mare o familiar conegut. Si per causes extraordinàries hagués de presentar-se una altra persona desconeguda, preguem telefonar indicant el nom i cognoms de l'esmentada persona. El Centre sol·licitara el D.N.I. El Centre obrirà les portes cinc minuts abans de l'hora oficial d'entrada a les aules. Tindran prioritat els alumnes d'Educació Infantil. CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA. No respectar l'Ideari i el Projecte Educatiu del Centre. No respectar les normes de convivència. No respectar el mobiliari i les instal·lacions del Centre. La sostracció de béns que són propietat del Centre o dels membres que constitueixen la comunitat educativa. Els actes d'indisciplina, injúria o ofenses greus / molt greus contra els membres de la comunitat educativa. L'agressió física greu / molt greu contra un / a company / a del Centre. L'agressió, de paraula o obra, contra qualsevol membre de la comunitat educativa. No respectar al Professor o qualsevol altre membre de la comunitat educativa. Aquelles conductes que siguin qualificades com a tals per la legislació vigent.
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Col.legi Balmes Educació Infantil i Primària 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  C/ Pere II, 42 - 07007 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears) (ESPANYA) Copywrite Col.legi Balmes . Tots els drets reservats
Els alumnes i els seus pares respectaran les següents normes de convivència: El respecte a la integritat física i moral de les persones que constitueixen la comunitat educativa del Col·legi. El respecte al mestre / a que és la màxima autoritat a l'aula. La tolerància és un dels eixos bàsics de la convicencia. Respectar i complir amb puntualitat els horaris. Respectar l'ordre, el silenci i la neteja del Centre Realitzar els treballs i deures encarregats pel Professor. Vestir, obligatòriament, l'uniforme del Col·legi. A les classes d'Educació Física els alumnes / as portaran el xandall i la samarreta (o dessuadora) del Col·legi. Els nens no poden dur arracades, collarets, mocadors al voltant del coll, ... i altres peces que no siguin les que formen part de l'uniforme. Les nenes no poden portar mocadors, turbants, ... i altres peces que no siguin les reglamentàries. Estan prohibits, amb caràcter general, els tatuatges, pírcing, etc. ... Els pares no poden pujar a les aules. Si desitgen mantenir una entrevista amb el tutor / a els preguem consultin l'horari de tutories. Si un alumne / a ha de sortir del recinte escolar per causa justificada, preguem als pares que ho comuniquin al Centre (via email, telefònicament o mitjançant una senzilla nota a l'agenda). Els alumnes d'Educació Infantil i 1r. Cicle d'Educació Primària no sortiran del Centre si en aquest no es presenta el Pare, la Mare o familiar conegut. Si per causes extraordinàries hagués de presentar-se una altra persona desconeguda, preguem telefonar indicant el nom i cognoms de l'esmentada persona. El Centre sol·licitara el D.N.I. El Centre obrirà les portes cinc minuts abans de l'hora oficial d'entrada a les aules. Tindran prioritat els alumnes d'Educació Infantil. CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA. No respectar l'Ideari i el Projecte Educatiu del Centre. No respectar les normes de convivència. No respectar el mobiliari i les instal·lacions del Centre. La sostracció de béns que són propietat del Centre o dels membres que constitueixen la comunitat educativa. Els actes d'indisciplina, injúria o ofenses greus / molt greus contra els membres de la comunitat educativa. L'agressió física greu / molt greu contra un / a company / a del Centre. L'agressió, de paraula o obra, contra qualsevol membre de la comunitat educativa. No respectar al Professor o qualsevol altre membre de la comunitat educativa. Aquelles conductes que siguin qualificades com a tals per la legislació vigent.

Normes del Centre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  C/ Pere II, 42 - 07007 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears) (ESPANYA) Copywrite Col.legi B8almes . Tots els drets reservats
AaBbCcDdEeFfGgHhIi Col.legi Balmes Educació Infantil i Primària Aviso legal