Col.legi Balmes
Educació infantil i Primària
Aviso Legal L.O.P.D Copyright Colegio Balmes Aviso Legal L.O.P.D Copyright Colegio Balmes Aviso Legal L.O.P.D Copyright Colegio Balmes Copyright Colegio Balmes
El Col·legi Balmes és un col·legi totalment independent de qualsevol grup polític, econòmic o religiós, decidit a desenvolupar i a promoure totes les iniciatives serveixin per fomentar la dimensió pública de la societat civil en la qual es troba inserida. L'educació que s'imparteix es fonamenta en la tolerància i el respecte a qualsevol tipus de creença o opinió. Per tant, el Col·legi Balmes és un centre laic, aconfessional, obert als problemes de la societat i que concep l'educació com un servei a la societat ia l'entorn en què es troben ubicats. El Col·legi Balmes creu que és fonamental la participació de tots els estaments que conformen la comunitat educativa del col·legi, llavors es tracta d'un exercici democràtic dels centres educatius on la col·laboració de cada un d'ells (Titularitat, Consell Escolar i Claustre) és bàsic per a la gestió del Centre. Tot l'alumnat, amb independència de les seves especificitats, individuals o socials, té dret a una educació adequada a les seves necessitats i característiques. Per això, les mesures d'atenció a la diversitat hauran d'orientar a donar resposta a les necessitats educatives, a la consecució de les competències bàsiques i dels objectius de l'Ed. Infantil i de l'Ed. Primària, i no podran en cap cas , suposar discriminació que dificulti aquest assoliment. El Centre posarà a disposició dels alumnes que vulguin activitats extraescolars. Aquestes activitats i els seus preus han de ser aprovats pel Consell Escolar. L'avaluació que aquest practica és contínua, on es reflecteix la tasca dels alumnes. Cada trimestre el Col·legi lliurarà als pares la informació adequada (butlletins, notes, informes, carpetes, ...). Considerem igualment important donar als alumnes dels hàbits, capacitats i instruments bàsics que capacitin per a adquirir un adequat nivell de coneixements, no tan sols mentre dura l'etapa de permanència al Centre, si no com una actitud d'aprenentatge constant en la seva vida . Això requereix respondre als plantejaments d'una pedagogia activa que pretén aconseguir els objectius amb la participació de l'alumnat i des de la seva pròpia experiència, i atribuir al professor el paper fonamental de mantenir viu l'interès dels alumnes, ensenyant-los a pensar, raonar, discórrer. ..i orientant la seva investigació i treball. Es pretén buscar tant el desenvolupament de la personalitat dels alumnes com l'adquisició de coneixements, intentant aconseguir el perfecte equilibri entre aquests objectius. Entenem que aquest procés s'ha de produir en un clima on el gust per l'aprenentatge sigui compatible amb el necessari esforç i on els alumnes comprenguin que el límit de la seva expansió està situat en el respecte als altres. Un altre objectiu que trobem molt important en el procés educatiu és la recerca de la pròpia identitat de cada nen. Aquesta identitat ha de ser exponent d'una diversitat enriquidora. Identitat respecte al propi sexe com a l'altre, també concebem una societat en la qual els homes i les dones tinguin els mateixos drets, obligacions i possibilitats. Aquesta dimensió ens ha de fer sentir que tots formem part d'un món en el qual tots els éssers humans han de ser iguals i solidaris, sense distinció de races, creences o ideologies. Som també conscients que el desenvolupament tecnològic suposa un repte per l'educació, tant pel que fa a l'adquisició dels hàbits i instruments necessaris, pel que fa a la capacitat d'adaptació del professorat a l'ús de les noves tecnologies. El Centre defensa fermament els drets humans i el compromís en la defensa de la pau. La tolerància, la comprensió o la solidaritat s'han de fer operatius des de l'escola. Considerem que l'educació en la pau i per la pau han de ser un dels objectius prioritaris del Centre. El Col·legi Balmes s'afirma com: no-confessional alhora que respectuós tant amb les postures agnòstiques com amb la diversitat de pràctiques i creences religioses. El Col·legi està convençut de la gran utilitadad, en l'educació, del coneixement i comprensió del fer religiós i de la seva expressió simbòlica. No podem oblidar que la cultura dels pobles està molt lligada a la Història de les Religions. Finalment proclamem la nostra convicció que tot el nostre Projecte Educatiu s'ha d'emmarcar en el context d'uns hàbits participatius. Per això, reclamem la importància de la col·laboració de la comunitat educativa en el seu conjunt: professors, pares i alumnes.
Projecte
Col.legi Balmes
Educació Infantil i Primària
El Col·legi Balmes és un col·legi totalment independent de qualsevol grup polític, econòmic o religiós, decidit a desenvolupar i a promoure totes les iniciatives serveixin per fomentar la dimensió pública de la societat civil en la qual es troba inserida. L'educació que s'imparteix es fonamenta en la tolerància i el respecte a qualsevol tipus de creença o opinió. Per tant, el Col·legi Balmes és un centre laic, aconfessional, obert als problemes de la societat i que concep l'educació com un servei a la societat ia l'entorn en què es troben ubicats. El Col·legi Balmes creu que és fonamental la participació de tots els estaments que conformen la comunitat educativa del col·legi, llavors es tracta d'un exercici democràtic dels centres educatius on la col·laboració de cada un d'ells (Titularitat, Consell Escolar i Claustre) és bàsic per a la gestió del Centre. Tot l'alumnat, amb independència de les seves especificitats, individuals o socials, té dret a una educació adequada a les seves necessitats i característiques. Per això, les mesures d'atenció a la diversitat hauran d'orientar a donar resposta a les necessitats educatives, a la consecució de les competències bàsiques i dels objectius de l'Ed. Infantil i de l'Ed. Primària, i no podran en cap cas , suposar discriminació que dificulti aquest assoliment. El Centre posarà a disposició dels alumnes que vulguin activitats extraescolars. Aquestes activitats i els seus preus han de ser aprovats pel Consell Escolar. L'avaluació que aquest practica és contínua, on es reflecteix la tasca dels alumnes. Cada trimestre el Col·legi lliurarà als pares la informació adequada (butlletins, notes, informes, carpetes, ...). Considerem igualment important donar als alumnes dels hàbits, capacitats i instruments bàsics que capacitin per a adquirir un adequat nivell de coneixements, no tan sols mentre dura l'etapa de permanència al Centre, si no com una actitud d'aprenentatge constant en la seva vida . Això requereix respondre als plantejaments d'una pedagogia activa que pretén aconseguir els objectius amb la participació de l'alumnat i des de la seva pròpia experiència, i atribuir al professor el paper fonamental de mantenir viu l'interès dels alumnes, ensenyant-los a pensar, raonar, discórrer. ..i orientant la seva investigació i treball. Es pretén buscar tant el desenvolupament de la personalitat dels alumnes com l'adquisició de coneixements, intentant aconseguir el perfecte equilibri entre aquests objectius. Entenem que aquest procés s'ha de produir en un clima on el gust per l'aprenentatge sigui compatible amb el necessari esforç i on els alumnes comprenguin que el límit de la seva expansió està situat en el respecte als altres. Un altre objectiu que trobem molt important en el procés educatiu és la recerca de la pròpia identitat de cada nen. Aquesta identitat ha de ser exponent d'una diversitat enriquidora. Identitat respecte al propi sexe com a l'altre, també concebem una societat en la qual els homes i les dones tinguin els mateixos drets, obligacions i possibilitats. Aquesta dimensió ens ha de fer sentir que tots formem part d'un món en el qual tots els éssers humans han de ser iguals i solidaris, sense distinció de races, creences o ideologies. Som també conscients que el desenvolupament tecnològic suposa un repte per l'educació, tant pel que fa a l'adquisició dels hàbits i instruments necessaris, pel que fa a la capacitat d'adaptació del professorat a l'ús de les noves tecnologies. El Centre defensa fermament els drets humans i el compromís en la defensa de la pau. La tolerància, la comprensió o la solidaritat s'han de fer operatius des de l'escola. Considerem que l'educació en la pau i per la pau han de ser un dels objectius prioritaris del Centre. El Col·legi Balmes s'afirma com: no-confessional alhora que respectuós tant amb les postures agnòstiques com amb la diversitat de pràctiques i creences religioses. El Col·legi està convençut de la gran utilitadad, en l'educació, del coneixement i comprensió del fer religiós i de la seva expressió simbòlica. No podem oblidar que la cultura dels pobles està molt lligada a la Història de les Religions. Finalment proclamem la nostra convicció que tot el nostre Projecte Educatiu s'ha d'emmarcar en el context d'uns hàbits participatius. Per això, reclamem la importància de la col·laboració de la comunitat educativa en el seu conjunt: professors, pares i alumnes.
Projecte
Copywrite Colegio Balmes