Benvinguts Benvinguts Srs. i Srs., amics i amigues , Per a m i, com a Director, representa u n plaer donar-vos l a benvinguda a la pàgina web del Col·legi. Es tracta d'una informació senzilla, i , alhora, completa , que pretenem que us serveixi per conèixer m illor el nostre C entre. La nostra escola és u n centre d'Educació Infantil i Primària (dues línies), situat a l barri de la Soledat. És una escola moderna i f u ncional, d otada d e tots e ls serv eis que es demanen al s egle XXI. Una escola oberta al barri i a l a c iutat. U na escola que creu en la llibertat i en l a creativitat. Una escola que no ha de perdre mai el caire familiar que sempre l'ha caracteritzat. I, sobretot, una escola mallorquina que abraça el foraster però que demana e l mateix tracte per a l a gent de l a nostra terra. Avui dia, amb el gran avenç que han experimentat les noves tecnologies, es feia adequat donar la millor info rma ció a t otes les persones int eress ades a conèixer d'una manera fefaent el nostre Col·legi. Com podreu veure a les pàgines següents, el Centre una història important, ja que el seu funcionament comença l'any 1952, el que significa, com els bons vins , t é una "solera" de més de mig segle. Una cordial saluta ció. Víctor M. Ca st illo Bua des
des de 1952  Col.legi Balmes Educació infantil i primària Col.legi Balmes Pere II 42 07007 PALMA ILLES BALEARS ESPANYA 2022 Col.legi Balmes . Tots els drets reservats   © Telèfon : 971 242 700 Fax : 971 248 253 Movil : 628 516 652
Som Escoles Blaves! és un projecte Erasmus + que té com a objectiu aportar la consciència ambiental i les habilitats de sostenibilitat als joves de les escoles mallorquines mitjançant la Cultura Oceànica. El curs passat l'escola va dur a terme unes activitats de neteja de platges amb el programa "Let's clean up Europe". Se'ns ha atorgat el certificat d'Escola Blava per haver participat en la conscienciació del nostre alumnat de mantenir la mar ben neta. Seguirem aportant el nostre granet d'arena envers de la responsabilitat cap el medi que ens envolta i protegir-ho per les futures generacions.
Notícies
Col.legi Balmes Pere II 42 07007 PALMA ILLES BALEARS ESPANYA
2022 Col.legi Balmes . Tots els drets reservats   ©
Benvinguts Benvinguts Srs. i Srs., amics i amigues , Per a m i, com a Director, representa u n plaer donar-vos l a benvinguda a la pàgina web del Col·legi. Es tracta d'una informació senzilla, i , alhora, completa , que pretenem que us serveixi per conèixer m illor el nostre C entre. La nostra escola és u n centre d'Educació Infantil i Primària (dues línies), situat a l barri de la Soledat. És una escola moderna i f u ncional, d otada d e tots e ls serv eis que es demanen al s egle XXI. Una escola oberta al barri i a l a c iutat. U na escola que creu en la llibertat i en l a creativitat. Una escola que no ha de perdre mai el caire familiar que sempre l'ha caracteritzat. I, sobretot, una escola mallorquina que abraça el foraster però que demana e l mateix tracte per a l a gent de l a nostra terra. Avui dia, amb el gran avenç que han experimentat les noves tecnologies, es feia adequat donar la millor info rma ció a t otes les persones int eress ades a conèixer d'una manera fefaent el nostre Col·legi. Com podreu veure a les pàgines següents, el Centre una història important, ja que el seu funcionament comença l'any 1952, el que significa, com els bons vins , t é una "solera" de més de mig segle. Una cordial saluta ció. Víctor M. Ca st illo Bua des
Telèfon : 971 242 700 Fax : 971 248 253 Movil : 628 516 652
Som Escoles Blaves! és un projecte Erasmus + que té com a objectiu aportar la consciència ambiental i les habilitats de sostenibilitat als joves de les escoles mallorquines mitjançant la Cultura Oceànica. El curs passat l'escola va dur a terme unes activitats de neteja de platges amb el programa "Let's clean up Europe". Se'ns ha atorgat el certificat d'Escola Blava per haver participat en la conscienciació del nostre alumnat de mantenir la mar ben neta. Seguirem aportant el nostre granet d'arena envers de la responsabilitat cap el medi que ens envolta i protegir-ho per les futures generacions.
Notícies